Akcja Bomba – jezioro Kierskie, Poznań Chyby

Po 20stu latach w nurkowaniu, przyznaję, że pierwszy raz miałem sytuacje, w której nurkuje z kursantem, a on przepływa na moich oczach nad… bombą ?

Najpierw konsternacja, następnie mobilizacja, opanowanie emocji, zaznaczenie punktu odniesienia względem komputera i powolne wynurzenie do powierzchni.

Kolejne nurkowanie, wykonałem kilka dni później, po to aby odnaleźć potencjalnie niebezpieczne miejsce i oznaczyć pod wodą pozycje kontrowersyjnego znaleziska.

Jestem zdania, że w nurkowaniu warto rozłożyć kilka czynności na kilka dni, dlatego też po oznaczeniu miejsca położenia potencjalnego pocisku, zdecydowałem że wykonam jeszcze jedno rozpoznawcze nurkowanie przed zawiadomieniem służb, po to aby być pewnym tego co zamierzam zgłosić i aby nie robić sztucznego zamieszania.

Ten film jest właśnie krótką relacją z mojego ostatniego nurkowania na znalezionej bombie i zapraszam do zapoznania się z jego treścią.

W akcji brali udział nurkowie:
Instruktor Trener Maciej Jurasz
Nurek Ratownik Michał Czerniak
Nurek Ratownik Michał Kopeć

Miejsce zdarzania:
Jezioro Kierskie, położone w Poznaniu, wejście do jeziora od strony plaży z molo w miejscowości Chyby, dnia 08 grudnia 2021 roku.

Warunki w wodzie:
Widoczność 0,5-1m; temperatura 5st C; głębokość położenia obiektu 5,2m.