AKTYWNY WF U ZAMOYSKICH: Ćwiczenia ogólnorozwojowe – poznajemy miejsca do ćwiczeń w naszej okolicy.

Jak wszyscy wiemy nauczanie zdalne w pełnej formie powoli zbliża się ku końcowi, a więc WF przed komputerem również niedługo odejdzie w zapomnienie i wszyscy wspólnie tak jak wcześniej będziemy mogli uczestniczyć aktywnie w lekcji WF na boisku, czy sali gimnastycznej.

W związku z tym specjalnie dla uczniów została przygotowana lekcja – niespodzianka w postaci zestawu ćwiczeń z udziałem nauczyciela naszej szkoły.

• Zestaw ćwiczeń możecie wykonać na placu do ćwiczeń Waszej okolicy (również w szkole będziemy wykonywać podobne ćwiczenia)
• Poziom trudności ćwiczeń jest zróżnicowany – dlatego dobór ćwiczeń oraz liczbę powtórzeń dostosowujemy do własnych możliwości

Zachęcam do zapoznania z ćwiczeniami na filmiku oraz aktywnym uczestnictwie w lekcji na świeżym powietrzu.
Mamy nadzieję, że niedługo, tak jak kiedyś znowu spotkamy się na lekcji WF ale już na szkolnym boisku 🙂

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (Technikum w Rokietnicy oraz Technikum w Poznaniu)

Leave a Reply