Konstytucja 3 Maja. Testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Z okazji 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja Muzeum Historii Polski wydało książkę napisaną przez prof. Richarda Butterwicka.

Książka wybitnego badacza dziejów Rzeczypospolitej przybliża czytelnikom najważniejsze wydarzenia epoki, analizuje okoliczności uchwalenia w maju 1791 roku Ustawy rządowej oraz sam dokument. Uczestnicy spotkania będą zastanawiać się między innymi nad znaczeniem Konstytucji dla kolejnych pokoleń, aż po wiek XX. W debacie biorą udział: autor książki prof. Richard Butterwick (University College London), dr hab. Piotr Ugniewski (Muzeum Historii Polski), prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN). Rozmowę poprowadzi Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski.

„Konstytucja 3 Maja nie była ostatnim akordem procesu upadku wielkiej Rzeczypospolitej. Była przede wszystkim próbą jej ratowania i odnowy poprzez reformy, które w swej śmiałości i nowoczesnym charakterze mogły uczynić połączone Polskę i Litwę potęgą. Tylko w jednym sensie Konstytucja mogła przyspieszyć ostateczny rozbiór Rzeczpospolitej: wzmocnienie kraju było zagrożeniem dla zaborców, z Rosją na czele”. To jedna z tez, która wyłania się z syntetycznej, ale obfitującej w szczegóły książki Richarda Butterwicka, profesora historii Uniwersytetu Londyńskiego, doktora Oxfordu, naukowca specjalizującego się w historii XVIII-wiecznej Polski.

Jak w przedmowie do książki Richarda Butterwicka pisze Robert Kostro, uchwalenie Konstytucji 3 Maja było „aktem roztropności elit, świadczącym o umiejętności porozumienia ponad podziałami, o zdolności zdiagnozowania największych bolączek ustrojowych państwa i woli ich naprawienia”.

Książka dostępna jest w języku polskim i angielskim, a kupić można ją w sklepie MHP na stronie www.muzhp.pl

Znajdziesz nas na:
Facebooku …​
Instagramie …​
Stronie internetowej ​​

Subskrybuj nasz kanał, by być zawsze na bieżąco!

#Konstytucja3Maja #MuzeumHistoriiPolski #muzhptv

Leave a Reply