Mechanizm Ochrony Granic (CBAM) jako rozwiązanie chroniące polski i europejski przemysł cementowy

Przemysł cementowy, podobnie jak szereg sektorów energochłonnych, stoi przed kolejnymi wyzwaniami wynikającymi z nowych regulacji klimatycznych oraz otoczenia rynkowego. Jednym z nich jest lawinowo rosnący import cementu spoza Unii Europejskiej, w tym z Białorusi, Turcji czy Ukrainy. Produkcja w tych krajach nie spełnia regulacji klimatycznych UE, skutkuje więc zjawiskiem tzw. ucieczki emisji CO2 oraz ograniczeniem konkurencyjności polskiego i europejskiego przemysłu. Dlatego też tak istotne znaczenie będzie miało przyjęcie przez unijną legislację Mechanizmu Ochrony Granic (CBAM) w kształcie chroniącym sektory energochłonne, w tym cementowy. Rozwiązania wspierające kluczowy dla gospodarki przemysł cementowy będą przedmiotem dyskusji w gronie decydentów, ekspertów i przedstawicieli sektora.

Leave a Reply