Olsztyn – Dzwony Konkatedry pw. św. Jakuba – Plenum [Dzwony w Wieżach Polski #146]

Film przedstawia bicie dzwonów bazyliki konkatedralnej w Olsztynie. Największy dzwon – Kopernik – został odlany dla uczczenia roku Kopernikańskiego – 540 rocznicy urodzin i 470 rocznicy śmierci znanego astronoma.

Zdjęcia:

Opis Dzwonów
1) Dane techniczne
Mały Dzwon
Imię: św. Jan Paweł II Wielki
Materiał: brąz
Ton: b’ (-)
Średnica: 90 cm
Wysokość (z koroną): 92 cm
Wysokość korony: 19 cm
Waga: 500 kg
Rok Odlania: 2014
Odlewnia: Zbigniew Felczyński, Taciszów

Średni Dzwon
Imię: nazywany św. Jakub, posiada jednak wizerunek św. Wawrzyńca
Materiał: brąz
Ton: fis’
Średnica: 112 cm
Wysokość (z koroną): 110 cm
Wysokość korony: 18 cm
Waga: ok. 850 kg
Rok Odlania: 1923
Odlewnia: Gebrüder Urlich, Apolda

Duży Dzwon
Imię: Mikołaj Kopernik
Materiał: brąz
Ton: d’
Średnica: 140 cm
Wysokość (z koroną): 140 cm
Wysokość korony: 27 cm
Waga: 1650 kg
Rok Odlania: 2013
Odlewnia: Zbigniew Felczyński, Taciszów

2) Opis dekoracji (od góry)
Mały Dzwon
Korona 6-cio ramienna
Karb na szyi
Ornament – głowy aniołkowe
Strona A dzwonu:
Napisy na płaszczu:
RZYM-KAT. PAR. ARCHIKATEDRALNA ŚW. JAKUBA
OLSZTYN A.D. 2014
Wizerunek św. Jana Pawla II
Napis pod wizerunkiem:
ŚW. JAN PAWEŁ II WIELKI
Strona B dzwonu:
Napisy na płaszczu:
WOTUM DZIĘKCZYNNE PARAFIAN ZA CZASÓW
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
J.E. BP WOJCIECHA ZIEMBY
METROPOLITY WARMIŃSKIEGO
PROBOSZCZA KS. PRAŁ. DR. ANDRZEJA LESIŃSKIEGO
NA PAMIĄTKE KANONIZACJI
PAPIEŻA POLAKA
W WATYKANIE 27.04.2014
NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOŻĄ.

Ponadto na płaszczu znajduje się plakieta z podpisem ludwisarni w Taciszowie

2 karby w dolnej części płaszcza
Karb na wieńcu

Średni Dzwon
Korona 6-cio ramienna
Ornament, połączony z dwoma karbami na szyi
Dwa karby, połączone z ornamentem (lustrzane odbicie powyższej dekoracji)
Strona A dzwonu:
Plakieta z wizerunkiem św. Wawrzyńca
Strona B dzwonu:
Plakieta z podpisem odlewni
Pod plakietą napis – rok odlania:
1923
2 karby w dolnej części płaszcza

Duży Dzwon
Korona 6-cio ramienna
Karb na szyi
Strona A dzwonu:
Napis na szyi:
Kopernik
Napis otoczony jest ornamentem w postaci głów aniołkowych
Wizerunek M. Kopernika i daty jego urodzenia i śmierci:
1473 1543
Napisy pod wizerunkiem:
ROK MIKOŁAJA KOPERNIKA
ANNO DOMINI 2013
Herb Warmii i Mazur
Napisy pod herbem:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Strona B dzwonu:
Herb Ojca Św. Franciszka z napisem MISERANDO ATQUE ELIGENDO
Pod nim napis:
OJCIEC ŚW. FRANCISZEK
Herb śp. Ks. Abp. Wojciecha Ziemby z napisem BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE
Pod nim napis:
KS. ABP WOJCIECH ZIEMBA
METROPOLITA WARMIŃSKI
PROBOSZCZ ARCHIKATEDRY
KS. PRAŁ. ANDRZEJ LESIŃSKI

Ponadto na płaszczu znajduje się plakieta z podpisem ludwisarni, a cały dzwon ozdobiono w gwiazdy

2 karby w dolnej części płaszcza
Karb na wieńcu

Na ścianie wieży wisi pamiątkowa tablica z napisami:
DZWON KOPERNIK
NARODZIŁ SIĘ DNIA 4.12.2013
ROKU KOPERNIKAŃSKIEGO
O GODZ. 0.50
W LUDWISARNI ZBIGNIEWA FELCZYŃSKIEGO
W TACISZOWIE
ZOSTAŁ POŚWIĘCONY DNIA 13.04.2014
W NIEDZIELĘ PALMOWĄ
PRZEZ:
J. E. KS. ABP WOJCIECHA ZIEMBĘ
METROPOLITĘ WARMIŃSKIEGO
ORAZ
KS. PRAŁ. KAN. DR ANDRZEJA LESIŃSKIEGO
PROBOSZCZA BAZYLIKI ARCHIKATEDRALNEJ
P.W. ŚW. JAKUBA W OLSZTYNIE,
W TOWARZYSTWIE LICZNEGO DUCHOWIEŃSTWA,
WŁADZ WOJEWÓDZTWA,
MIASTA I LICZNYCH WIERNYCH.

NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ
DZWON KOPERNIK
ZOSTAŁ UFUNDOWANY
PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
PANA JACKA PROTASA
DLA UPAMIĘTNIENIA ROKU KOPERNIKAŃSKIEGO

UMIESZCZONY NA WIEŻY ARCHIKATEDRALNEJ
DNIA 15.04.2014
PRZEZ inż. PAWŁA SZYDLAKA
Z FIRMY „SZYDLAK”
ZABRZMIAŁ I-SZY RAZ DNIA 20.04.2014
OBWIESZCZAJĄC MIASTU I POLSCE
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
DZIAŁO SIĘ TO ZA CZASÓW:
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
W II-GIM ROKU PONTYFIKATU
W PRZEDDZIEŃ KANONIZACJI
ŚW. JANA PAWŁA II – WIELKIEGO
PAPIEŻA POLAKA
DNIA 27.04.2014

NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOŻĄ:
CO ZAŚWIADCZAJĄ
PROBOSZCZ:
KS. PRAŁ. KAN. DR ANDRZEJ LESIŃSKI,
WIKARIUSZE:
KS. PAWEŁ GROCHOWSKI,
KS. ŁUKASZ KOWALSKI,
KS. ŁUKASZ POTOCZEK,
KS. JÓZEF FISZER.

Dzwony zarejestrowano 02.05.2021 ok. godziny 18:30. Jednorazowo uruchomiono wszystkie dzwony.

2 komentarze

  1. Piotr Migowski Dzwony
    Piotr Migowski Dzwony

    Dwa mniejsze pięknie brzmią. Duży trochę gorzej, ale jak na Taciszów i tak jest dobrze. Jarzma zdecydowanie do wymiany.

  2. Dzwony Pomorza Zachodniego
    Dzwony Pomorza Zachodniego

    Przepiękne dzwony! Bardzo mi się podoba średni dzwon. Myślę że spokojnie można by było je zawiesić na tej wspaniałej drewnianej konstrukcji, ogólnie szydlak jak to szydlak jak zawsze masakryczny osprzęt…

Leave a Reply